22,877 Reputation

50 yesterday
30 2 days ago
45 Nov 22
10 Nov 18
15 Nov 17
10 Nov 16
-10 Nov 15
18 Nov 5
10 Nov 1
50 Oct 30
95 Oct 29
10 Oct 28
10 Oct 26
15 Oct 23
10 Oct 20
10 Oct 19
35 Oct 18
20 Oct 17
35 Oct 16
90 Oct 14
10 Oct 13
15 Oct 7
30 Oct 1
40 Sep 30
20 Sep 28
25 Sep 27
65 Sep 26
40 Sep 25
-60 Sep 24
30 Sep 22