dmckee --- ex-moderator kitten

81,157 Reputation

10 yesterday
50 Oct 19
20 Oct 18
10 Oct 11
10 Oct 2
10 Sep 30
10 Sep 27
10 Sep 26
20 Sep 21
10 Sep 20
10 Sep 18
10 Sep 17
-2 Sep 16
10 Sep 15
10 Sep 14
10 Sep 13
10 Sep 12
20 Sep 11
10 Sep 10
10 Sep 9
10 Sep 8
10 Sep 7
10 Sep 3
10 Sep 2
20 Aug 30
-2 Aug 29
10 Aug 27
10 Aug 19
10 Aug 18
10 Aug 15