9,985 Reputation

65 today
55 yesterday
30 2 days ago
20 Aug 16
-15 Aug 14
15 Aug 13
15 Aug 12
10 Aug 11
10 Aug 9
20 Aug 8
70 Aug 7
110 Aug 6
85 Aug 5
50 Aug 4
10 Aug 3
45 Aug 2
38 Aug 1
83 Jul 31
50 Jul 30
20 Jul 29
10 Jul 28
-10 Jul 27
40 Jul 26
10 Jul 25
10 Jul 23
10 Jul 22
20 Jul 21
110 Jul 19
100 Jul 18
175 Jul 17