690 Reputation

2 today
20 yesterday
10 Nov 20
-50 Nov 16
28 Nov 15
0 Oct 25
18 Sep 12
22 Aug 28
2 Aug 24
-10 Aug 13
-2 Aug 11
10 Aug 10
12 Aug 9
10 Aug 3
2 Aug 2
10 Aug 1
34 Jul 31
22 Jul 29
-30 Jul 28
12 Jul 25
22 Jul 24
2 Jul 22
10 Jul 19
6 Jul 17
60 Jul 16
20 Jul 15
-48 Jul 14
2 Jul 13
10 Jun 26
30 May 28